Firmy tworzące klaster

SYGNATARIUSZE UMOWY:

 1. KOORDYNATOR KLASTRA
  Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-4oo Krosno,
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska
  Polskiego 74 , 38-500 Sanok,
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło,
  ul. Jana Pawła II 30,
 4. Przedsiębiorstwo Robót lnżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna,
  ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno,
 5. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Godrom sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-3oo
  Gorlice,
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia , ul. Kazimierza Wielkiego 8 , 38-400 Krosno.
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno