O klastrze

Klaster powstał wobec przedstawionej i jednomyślnie zaakceptowanej w ramach Spotkania Założycielskiego koncepcji powołania Południowo-Wschodniego Klastra Budownictwa Drogowego i Mostowego, będącego formą powiązania kooperacyjnego, mającego na celu skuteczne integrowanie interesariuszy działających w obszarze budowy dróg i mostów w tym: stosowanych technologii z uwzględnieniem innowacji i ochrony środowiska, inżynierii materiałowej, systemów wspomagających projektowanie i zarządzanie, budowy maszyn, modelowania, automatyzacji procesów technologicznych i organizacji produkcji, badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych, wdrożeń przemysłowych, edukacji branżowej i szkoleń z nią związanych.